La mulţi ani, Armata Naţională!

Preşedintele republicii, Mircea Snegur, la 3 septembrie 1991, prin Decretul nr. 193, în conformitate cu legislaţia internă a Republicii Moldova şi dreptul internaţional, în scopul asigurării apărării suveranităţii republicii şi a integrităţii ei teritoriale, decretează:

  1. Crearea Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
  2. A încredinţa Guvernului Republicii Moldova să elaboreze, în termen de o lună, concepţia şi măsurile concrete pentru finanţarea şi fondarea bazei tehnico-materiale a Forţelor Armate ale Republicii Moldova, completarea lor cu cadre de militari în termen şi de ofiţeri.
  3. A iniţia tratative cu conducerea URSS în scopul reglementării problemelor privind evacuarea trupelor armatei sovietice de pe
    teritoriul Republicii Moldova şi înlocuirea lor prin formaţiunile Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

În acelaşi context, se cerea retragerea necondiţionată a trupelor sovietice de pe teritoriul republicii, stabilindu-se că, în perioada de tranziţie, unităţile armatei sovietice să se conducă de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, rămânea să fie stabilite termenele de retragere și să fie reglementate aspectele juridice ale dislocării provizorii a unităţilor subunităţilor sovietice în baza unei convenţii speciale.

La 24 septembrie 1991, executivul republican, în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova din 3 septembrie 1991 şi a Hotărârii nr.531, formează un grup de lucru pentru elaborarea proiectului concepţiei
privind crearea Armatei Naţionale. Se formează o comisie, în care erau antrenaţi un grup de politicieni şi specialişti militari: C. Oboroc – preşedintele comisiei, membrii – N. Chirtoacă, P. Creangă, V. Grab,
M. Druţă ş.a.

La 18 noiembrie 1991, prin Decretul Preşedintelui nr. 783-XII se aprobă textul jurământului militar, având următorul text: „Eu, cetăţean al Republicii Moldova, intrând în rândurile Forţelor Armate, jur credinţă
Republicii Moldova şi poporului ei. Jur să-mi apăr Ţara chiar şi cu preţul vieţii, să nu fac uz de arme împotriva poporului republicii Moldova şi a organelor constituţionale alese de el. Jur să respect legile Republicii Moldova şi regulamentele militare. Dacă voi călca jurământul meu, să suport pedeapsa aspră a legilor Republicii
Moldova”

Cu acest prilej aducem sincere felicitări tuturor celor care din 1991 şi până în prezent, au depus un jurământ de credinţă Patriei şi şi-au îndeplinit datoria cu onestitate, profesionalism şi devotament. Să ne amintim de militarii care au căzut la datorie, luptând cu arma în mână pentru apărarea ţării noastre, să ne amintim de cei care au venit acasă şi au pus umărul la formarea armatei, să ne amintim de cei, care pe parcursul acestor 26 de ani au reprezentat Republica Moldova onorabil în misiuni de menţinere a păcii, în şcoli de elită şi la exerciţii multinaţionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *