Primarul capitalei este vinovat…

Ultima  perioadă, ca și locuitori ai municipiului Chișinău, asistăm la o serie de probleme ale orașului cum ar fi: starea drumurilor, lipsa locurilor de agrement, insuficienţa zonelor verzi, construcţiile neautorizate sau haotice, servicii comunale de proastă calitate şi la preţuri mari, lipsa parcărilor, corupţia şi birocraţia din Primărie, starea transportului public, aspectul general urât al capitalei, mirosul urât care vine din direcția stației de epurare, ambuteiaje, mafia piețelor agrigole (în top debandada de la Piața Centrală), lipsa unui plan de dezvoltare urbanistică etc.

Având în vedere că ultimii 10 ani la cârma Primariei Chisinau s-a aflat Dorin Chirtoacă, la toate emisiunile TV sau în presa scrisă se promovează, prin afirmațiile făcute de majoritatea locuitorilor Chișinăului, că de vină e fostul primar Dorin Chirtoacă. http://protv.md/undefined/social/pietonala-lui-chirtoaca-a-rezistat-doar-5-din-100-de-ani-foto-video-zd-g-md—2499123.html

drumuri Chisinau

Nu intenționăm să-l protejăm, dar vrem să demonstrăm că în subordinea Primarului este o serie foarte mare de funcționari și direcții ale Primăriei care, din 1991 până în prezent, delapidează inteligent bunuri și servicii fără a fi „pomeniți” de locuitorii capitalei care, de altfel, au dat destule șpăgi pentru rezolvarea diferitor probleme. http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/presscenter/press-releases/where-it-comes-from-and-what-are-the-costs-of-corruption-in-the-.html

Astfel, Primăria are următoarea structură: Direcţia coordonarea activităţii executivului, Direcţia audit intern, Direcţia administraţie publică locală, Directia relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană, Directia relaţii publice, Direcţia asistenţă juridică, Direcţia corespondenţă, petiţii şi audienţă, Direcţia management financiar, Direcţia autorizare şi disciplină in construcţii, Serviciul resurse umane, Direcţia administrativă, Secţia control, Secţia tehnologii şi sisteme informaţionale, Direcţia de arhivă Chişinău, Direcţia social-umanitară şi relaţii interetnice, Secția analiză și monitorizarea domeniilor de ramură. https://www.chisinau.md/category.php?l=ro&idc=428&t=/Structura-Primariei/

Conform aceleași surse, Primăria are și direcții: Directia generală asistenţă socială și sănătate, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, Directia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, Directia generală educaţie, cultură, tineret şi sport, Direcţia generală finanţe, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Agenţia municipală de ipotecă, Direcţia socio-ecologică, Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău, Poliţia rutieră.

Modul în care sunt dispuși funcționarii, probabil la o ședință, nu prea asigură comunicarea cu Primarul. Estimăm că spate la spate se coordonează soluționarea tuturor problemelor primăriei.

Observați ce echipă de „profesioniști” sunt în sprijinul primarului, care nemijlocit au obligația să rezolve în timp oportun problemele orașului enumerate mai sus? Precizăm că fiecare direcție are un șef, specialiști de toate rangurie și funcționari.

Cu ce se ocupă aceștia dacă sunt atâtea probleme?

În afară de direcții, primăria mai are și Preturi de sector: Pretura Centru, Pretura Ciocana, Pretura Botanica, Pretura Rîşcani. Aceste preturi, la rândul lor, sunt organizate similar și dispun de un pretor. Preturile trebuie să rezolve problemele orașului pe teritoriul care le revine prin divizarea administrativă a capitalei.

În același mod, aceștia tot raspund de problemele orașului ca și Primarul capitatlei.

Tot în sprijinul primarului vin și întreprinderile municipale: Întreprinderea Municipală „EXDRUPO”, Direcţia construcţii capitale, Întreprinderea Municipală „Lumteh”, Întreprinderea Municipală „Piaţa Centrală”, Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate”, Întreprinderea Municipală „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”, Întreprinderea Municipală Specializată „LIFTSERVICE”, Întreprinderea Municipală „Parcul urban de autobuze”, Întreprinderea Municipală „Regia transport electric”, S.A. „EDILITATE”, Întreprinderea Municipală S.A. „Apă-Canal” Chişinău, Institutul „Chişinău proiect”, Întreprinderea Municipală „Combinatul servicii funerare”, Întreprinderea Municipală Centrul de Cultură şi Asistenţă Didactică „Casa Limbii Române”, Î.M. A.P. ,,Dieta-Vitas”, Î.M ,,Direcția parcurilor, cultură și odihnă”, Î.M. ,, Infocom”, Î.M. ,,Primtrans”, Î.M. ,,Parcul Dendrariu”, Î.M. A.P. ,, Rîșcani-ȘC”, Î.M. A.P. ,,Bucuria- EL”, Î.M. A.P. ,,Adolescența”, Î.M. A.P. ,, Cafeneaua Prut”, Î.M. ,,Centrul lingvistic”, Î.M. ,,Teatrul de păpuși Guguță”, Î.M. ,,Teatrul Satiricus I.L. Caragiale” și Î.M. CCAD ,,Casa Limbii Române”.

După denumirea acestor întreprinderi, observăm că ele vin să rezolve problemele capitalei, deci preiau o serie de sarcini de pe umerii Primarului și a Pretorilor. Cum o fac, observăm din problemele existente la moment. De ce nu sunt pedepsiți directorii acestor întreprinderi pentru debandada din Capitală? Un Primar vine, altul pleacă, iar personalul acestor întreprinderi rămâne și-și face interesele proprii care generează în delapidări.

Primarul dispune și de viceprimari. De pe site-ul  Primăriei nu putem afla câți sunt la număr

Cu certitudine, o serie de sarcini ar trebui delegate de către Primarul capitalei acestor demnitari.

După ce am trecut în revistă structura Primăriei, credem că ar fi bine ca locuitorii capitalei și alte organe competente să analizeze multidimensional activitatea acestora din 1991 până în prezent și să-i trieze: cine la pușcărie, cine rămâne în continuare să sprijine Primarul care va fi ales.

Mai credeți că de toate problemele capitalei este vinovat numai Primarul?

Din cele expuse mai sus putem conchide că Primăria capitalei este o organizație complexă. Pentru a conduce o asemenea organizație ar trebui un Lider (nu manager) cu studii tehnice, cu simțul datoriei dezvoltat și integru.

 Indiferent cine va fi ales primar, nu va avea succes dacă îi va lipsi experiența de a conduce cu organizații mari, cu personal din rândul populației locale ( cu acesta e greu de lucrat, deoarece el se gândește ce să mai fure azi, având o imaginație bolnavă la schemele de furt).

 Cel care va fi ales Primar va trebui să respecte principiile conducerii organizațiilor.

Primarul, dacă va dori să obțină succes în activitatea sa, va trebui să se ocupe cu toate problemele, începând de la gunoiștea orașului și terminând cu activitățile culturale.

Oricât de inteligent și energic nu va fi, viitorul primar nu se va isprăvi cu mandatul, lucrând în mod individual. În activitatea sa Primarul va trebui să se sprijine pe Viceprimari, Pretori, Șefi de direcții și Directori de întreprinderi competenți și integri, fără de care nu va putea obține succes. Factorul cheie în relația cu aceștia ar trebui să fie încrederea reciprocă.

În caz contrar, Primarul ales va trebui să „taie în carne vie” pentru a ține toate activitățile la control și, în mod special, contracararea schemelor de furt.

Nu am luat în considerație latura politică a sistemului de conducere cu primăria,  care are un impact negativ asupra procesului de conducere și control al Primăriei. Ne referim și la consilieri, în număr de 51.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *